SIEDZIBA:

UL. JANA III SOBIESKIEGO 14
83-200 STAROGARD GDAŃSKI

ZWIEDZANIE od Pn do Pt  OBOWIĄZUJE REZERWACJA

Regulamin zwiedzania

Regulamin

zwiedzania wystaw stałych i wystaw czasowych
w Muzeum 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim.

 

Ustala się następujące zasady zwiedzania wystaw stałych i wystaw czasowych w Muzeum 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim:

1. Muzeum dla Zwiedzających otwarte jest w następujących godzinach:

- od poniedziałku do piątku - po uprzedniej rezerwacji

2. Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w Nowy Rok (1 stycznia), Święto Trzech Króli (6 stycznia), Święta Wielkanocne (Wielka Sobota oraz Wielkanocna Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny), Boże Ciało, Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (1 i 2 listopada), Święto Niepodległości (11 listopada), Święta Bożego Narodzenia (24, 25 i 26 grudnia) oraz Sylwester (31 grudnia).

3. Grupy rezerwujące terminy postępują według poniższej procedury rezerwacyjnej:

1) w celu dokonania rezerwacji terminu zwiedzania:

a) osoba indywidualna / opiekun grupy zobowiązany jest ustalić dostępność terminu zwiedzania:

- telefonicznie pod nr tel. +48/ 735 797 007,

- mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 podając niniejsze dane:

- termin i godzina wizyty,

- wielkość grupy (liczba uczestników, liczba opiekunów), wiek uczestników,

- dane kontaktowe: nazwa i adres instytucji, telefon i e-mail opiekuna grupy.

b) po ustaleniu i zatwierdzeniu terminu do opiekuna grupy zostaje wysłany mail z informacją potwierdzającą rezerwację

c) po wysłaniu powyższej informacji potwierdzającej rezerwację grupa zostaje zapisana na wskazany w formularzu termin.

d) Opiekun grupy w dniu zwiedzania reguluje należność wobec Muzeum za zwiedzanie, przed rozpoczęciem zwiedzania.

2) w dni, gdy Muzeum jest nieczynne dla Zwiedzających, tj. w soboty i niedziele - Zwiedzający mogą zwiedzić Muzeum wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu rezerwacji.

3) procedura rezerwacyjna dotyczy również osób indywidualnych.

4. Wszystkie wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

5. Grupa zorganizowana nie może liczyć mniej niż 4 i więcej niż 10 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem, itd.). Wyjątkiem są klasy, które liczą 11 - 20 osób. Większe grupy dzielone są na mniejsze grupy.

6. Osoby indywidualne mogą zostać dołączone do grup zorganizowanych, jeśli łączna ich liczba nie przekroczy 10 osób.

7. Muzeum zastrzega sobie prawo do łączenia osób indywidualnych w grupy, co może spowodować konieczność oczekiwania na zwiedzanie.

8. Zwiedzanie Muzeum jest możliwe po dokonaniu procedury rezerwacyjnej, minimum 4 dni robocze - przed planowanym terminem zwiedzania.

9. Grupy zorganizowane i osoby zwiedzające indywidualnie obligatoryjnie zwiedzają wystawę z opiekunem wyznaczonym przez Muzeum.

10. Wstęp na wystawy jest płatny i wynosi 2 zł od osoby. Muzeum prowadzi też sprzedaż rzeczy takich jak np. książki, pocztówki itp. Cały dochód ze sprzedaży biletów i innych rzeczy zostaje przeznaczony na funkcjonowanie Muzeum 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

11. Czas zwiedzania wszystkich wystaw – do ok. 40 min.

12. W przypadku spóźnienia się grupy zorganizowanej na zwiedzanie, Muzeum zastrzega sobie możliwość skrócenia programu oprowadzania o czas spóźnienia.

13. W przypadku znacznego opóźnionego (powyżej 25 minut) przybycia na zwiedzanie, Muzeum może odmówić grupie przyjęcia na zwiedzanie bądź zaproponować jej inny termin lub godzinę zwiedzania.

14. Podczas zwiedzania zwiedzający winni się stosować do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników Muzeum.

15. Ostatnie wejście na wystawy następuje na 30 min przed zamknięciem Muzeum.

16. Rezerwujący ma prawo zrezygnować z rezerwacji, w formie pisemnej, na dwa dni robocze przed planowanym terminem zwiedzania Muzeum przez grupę. W tym celu zobowiązany jest powiadomić Muzeum w formie:

- e-mail na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17. W uzasadnionych przypadkach, np. awarii, Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania przez grupy zorganizowane.

18. Muzeum zastrzega sobie możliwość wyłączenia ze zwiedzania sal, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, remonty itp.

19. Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania zwiedzania dla grup zorganizowanych i indywidualnych zwiedzających, nieprzestrzegających niniejszego regulaminu.

20. Grupy zorganizowane, które nie wypełniły procedury rezerwacyjnej, określonej w pkt 3, a zgłoszą się do Muzeum w celu jego zwiedzenia –  mogą zostać oprowadzone, jeśli w danym momencie jest dostępny przewodnik i nie zaburzy to organizacji zwiedzania Muzeum tego dnia.

21. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w trakcie oprowadzania pozostają pod opieką rodziców bądź opiekunów.

22. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń bądź zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.

23. Na wystawach obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów.

24. Podczas zwiedzania Muzeum nie wolno:

- spożywać żywności i napojów,

- palić tytoniu, spożywać alkoholu,

- rozmawiać przez telefon.

25. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

26. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:

- broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

- materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

- długich parasoli,

- plecaków i dużego bagażu,

- zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika osób niepełnosprawnych.

27. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48/ 735 797 007, od poniedziałku do piątku,
w godz. od 9.30 do 15.30 lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

28. Rezerwacja terminu zwiedzania wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

 

Nasz adres:

83-200 Starogard Gdański
ul. Jana III Sobieskiego 14

E-Mail:

kancelaria@muzeum2szwol.pl

tel.:

+48 / 735797007

Copyright © 2024, Szwadron Kawalerii im. 2. PSzR. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu